Mã số định danh công dân sẽ thay thế các loại giấy tờ như Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận kết hôn…

Ngày 08/6/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định 896/QĐ-TTg phê duyệt đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đển quản lý dân cư giai đoạn 2013-2020, với mục tổng quát là: Tạo sự đổi mới căn bản … [Read more…]

Quyết định 896/QĐ-TTg ngày 08 tháng 06 năm 2013phê duyệt đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân

QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN TỔNG THỂ ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, GIẤY TỜ CÔNG DÂN VÀ CÁC CƠ SỞ DỮ LIỆU LIÊN QUAN ĐẾN QUẢN LÝ DÂN CƯ GIAI ĐOẠN 2013 – 2020 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn … [Read more…]

Thủ tục đăng ký giảm trừ gia cảnh thuế TNCN

 1. Trình tự thực hiện:  + Cá nhân lập bản đăng ký người phụ thuộc được giảm trừ gia cảnh gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp hoặc cơ quan chi trả thu nhập. + Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công gửi bản đăng ký người phụ thuộc giảm trừ … [Read more…]

Giảm lệ phí trước bạ ô tô từ ngày 1/4

Theo Nghị định 23/2013/NĐ-CP do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng vừa ký ban hành, từ ngày 1/4 tới sẽ áp dụng mức thu lệ phí trước bạ lần đầu đối với ôtô chở người dưới 10 chỗ ngồi là 10-15%, và từ lần thứ hai trở đi là 2%.  Ngày 25/3 vừa qua, … [Read more…]