Điều kiện áp dụng biện pháp chống bán phá giá

Điều kiên áp dụng biện pháp chống phá giá là gì? Không phải cứ có hiện tượng hàng hoá nước ngoài bán phá giá là nước nhập khẩu có thể áp dụng các biện pháp chống bán phá giá đối với hàng hoá đó. Theo quy định của WTO thì việc áp dụng các biện … [Read more…]