Nghị định 89/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 08 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giá

NGHỊ ĐỊNH Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giá _____________________ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Giá ngày 20 tháng 6 năm 2012; Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005; Theo đề … [Read more…]

Thông tư số 79/2013/TT-BTC ngày 7 tháng 6 năm 2013

THÔNG TƯ Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 17.02 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi Căn cứ Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu ngày 14/6/2005; Căn cứ Nghị quyết số 295/2007/NQ-UBTVQH12 ngày 28/9/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về … [Read more…]

Ban hành nghị định mới về kinh doanh vận chuyển hàng không

Ngày 08/04/2013, Chính phủ ban hành Nghị định 30/2013/NĐ-CP về kinh doanh vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không chung thay thế Nghị định 76/2007/NĐ-CP ngày 09/05/2007. Nghị định mới quy định về : Điều kiện, thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không, Giấy phép kinh doanh hàng không chung vì mục đích thương mại, … [Read more…]

TƯ VẤN DOANH NGHIỆP

Công ty luật ANT Lawyers với các luật sư, chuyên viên pháp lý có kinh nghiệm thực tiễn tư vấn và cung cấp cách dịch vụ pháp lý cho doanh nghiệp đảm bảo tuân thủ pháp luật và thúc đẩy hoạt động kinh doanh. Thành lập công ty: tư vấn về cấu trúc công ty, soạn ... [Read more...]

TƯ VẤN LAO ĐỘNG

Với đội ngũ luật sư và chuyên viên luật dày dặn kinh nghiệm, ANT Lawyers cung cấp đến khách hàng dịch vụ tư vấn pháp luật lao động. - Tư vấn về tuyển dụng nhân sự, thực hiện tổ chức thi tuyển nhân sự cho các doanh nghiệp trong nước và Doanh nghiệp có vốn ... [Read more...]