Rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục đất đai

Sẽ rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục đất đai Thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai được xem là một trong những thủ tục nhiêu khê, phức tạp và làm mất thời gian của người dân nhất. Với xu hướng ngày càng tinh gọn các thủ tục hành chính, trong thời … [Read more…]