Lợi ích của hòa giải thương mại

Lợi ích của hòa giải thương mại là gì? Quá trình hội nhập với nền kinh tế thị trường đang diễn ra ngày càng mạnh mẽ tạo ra ngày càng nhiều cơ hội để các doanh nghiệp mở rộng kinh doanh, hợp tác với quốc tế. Cùng với đó, việc phát sinh tranh chấp là ... [Read more...]

Thay đổi nội dung hoạt động của chi nhánh

Làm sao để thay đổi nội dung hoạt động của chi nhánh? Trong quá trình hoạt động của mình, nếu chi nhánh có thay đổi về nội dung đăng ký hoạt động cho phù hợp với mục tiêu phát triển của chi nhánh, doanh nghiệp theo khoản 5 Điều 46 Luật doanh nghiệp 2014 quy ... [Read more...]

Thủ tục đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài

Thủ tục đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài như thế nào? Đối với nhà đầu tư muốn tiếp cận vào thị trường Việt Nam thông qua hình thức này thì cần tiến hành đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn ... [Read more...]

Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư như thế nào? Việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư không phải là thủ tục bắt buộc. Khi có nhu cầu thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng ... [Read more...]