Lựa chọn nhà đầu tư dự án PPP

Ngày 17/03/2015, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 30/2015/NĐ – CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư. Nghị định có hiệu lực từ ngày 05/05/2015. Nghị định gồm 10 chương, 99 điều, quy định chi tiết thi hành một số … [Read more…]