Tuyển dụng

ANT Lawyers tuyển dụng

        ANT Lawyers – Một công ty luật kinh doanh tại Việt Nam đang tuyển dụng vị trí Kế toán tổng hợp cho văn phòng luật sư Hà Nội.   Yêu cầu: Cử nhân Kế toán, thuế; Có khả năng đọc và viết tiếng Anh tốt; Có khả năng nói tiếng Anh được … [Read more…]