Đăng ký bảo hộ sáng chế

Thủ tục đăng kí bảo hộ sáng chế như thế nào? Xã hội càng phát triển con người càng quan tâm đến việc bảo vệ quyền của mình, kinh tế càng phát triển con người càng chú trọng đến các tài sản trí tuệ. Nhu cầu đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ ... [Read more...]

Thỏa thuận không cạnh tranh trong hợp đồng lao động theo kinh nghiệm của một số nước

Những thỏa thuận không cạnh tranh trong hợp đồng lao động theo kinh nghiệm của một số nước là gì? Nguyên tắc tự do việc làm của người lao động (NLĐ) khi tham gia vào thị trường sức lao động được Bộ luật lao động (BLLĐ) ghi nhận và tôn trọng. Tuy nhiên, quy định ... [Read more...]