Gia hạn văn phòng đại diện

Thủ tục gia hạn văn phòng đại diện như thế nào? Thương nhân nước ngoài  được thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện khi tiến hành hoạt động kinh doanh tại Việt Nam, Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Chi nhánh tại Việt Nam của thương nhân nước ngoài có thời hạn ... [Read more...]