Thừa kế có yếu tố nước ngoài

Thủ tục thừa kế có yếu tố nước ngoài như thế nào? Giải quyết xung đột pháp luật về thừa kế có yếu tố nước ngoài Bộ luật dân sự 2005 đã có quy định dể điều chỉnh vấn đề thừa kế theo luật có yếu tố nước ngoài: Thừa kế theo pháp luật phải tuân theo pháp ... [Read more...]