Thừa kế có yếu tố nước ngoài

Thủ tục thừa kế có yếu tố nước ngoài như thế nào? Giải quyết xung đột pháp luật về thừa kế có yếu tố nước ngoài Theo Điều 689 Bộ luật dân sự 2015 đã có quy định để điều chỉnh vấn đề thừa kế theo luật có yếu tố nước ngoài: Thừa kế được xác định theo ... [Read more...]