Công văn 327/LĐTBXH-VL về chính sách hỗ trợ doanh nghiệp khi tuyển dụng lao động

Công văn 327/LĐTBXH-VL về chính sách hỗ trợ doanh nghiệp khi tuyển dụng lao động UBND cấp tỉnh sẽ có chương trình hỗ trợ các doanh nghiệp khi tuyển dụng người lao động bị mất việc làm trong các doanh nghiệp có chủ bỏ trốn. Ngoài ra, người lao động thuộc trường hợp trên cũng … [Read more…]

Các trường hợp người nước ngoài không phải xin giấy phép lao động tại Việt Nam

Theo quy định tại khoản 1, Điều 9 Nghị định 34/2008/NĐ-CP quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam , các trường hợp sau đây không phải cấp giấy phép lao động khi làm việc tại Việt Nam và khoản 8, Điều 1 Nghị định 46/2011/NĐ-CP sửa … [Read more…]

Hợp đồng ủy quyền

1. Hợp đồng ủy quyền là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện việc nhân danh bên ủy quyền, còn bên ủy quyền chỉ phải trả thù lao, nếu có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định khác. 2. Thời hạn ủy quyền do các bên thỏa thuận hoặc do pháp luật quy định; … [Read more…]

Thủ tục xin cấp Giấy tổ chức bán hàng đa cấp

1. Hồ sơ đăng ký – Đơn đề nghị cấp Giấy tổ chức bán hàng đa cấp (theo mẫu của Bộ Công thương) – Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao- chứng thực) – Văn bản xác nhận của Ngân hàng về số tiền ký quỹ theo quy định (Doanh nghiệp bán hàng … [Read more…]

Mẫu hợp đồng ủy quyền bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở thương mại qua sàn giao dịch bất động sản

Mẫu hợp đồng uỷ quyền bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở qua sàn giao dịch BĐS đối với trường hợp sàn không trực thuộc chủ đầu tư (ban hành kèm theo Thông tư số 16/2010/TT-BXD ngày 01 tháng 9 năm 2010 của Bộ Xây dựng) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  … [Read more…]