Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư như thế nào? Việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư không phải là thủ tục bắt buộc. Khi có nhu cầu thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng ... [Read more...]

Đăng ký bảo hộ sáng chế

Thủ tục đăng kí bảo hộ sáng chế như thế nào? Xã hội càng phát triển con người càng quan tâm đến việc bảo vệ quyền của mình, kinh tế càng phát triển con người càng chú trọng đến các tài sản trí tuệ. Nhu cầu đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ ... [Read more...]

Thỏa thuận không cạnh tranh trong hợp đồng lao động theo kinh nghiệm của một số nước

Những thỏa thuận không cạnh tranh trong hợp đồng lao động theo kinh nghiệm của một số nước là gì? Nguyên tắc tự do việc làm của người lao động (NLĐ) khi tham gia vào thị trường sức lao động được Bộ luật lao động (BLLĐ) ghi nhận và tôn trọng. Tuy nhiên, quy định ... [Read more...]

Dịch vụ tư vấn và soạn thảo Hợp đồng

Lưu ý trong soạn thảo hợp đồng và các vấn đề liên quan đến nội dung hợp đồng là gì ? Tư vấn hợp đồng, soạn thảo và đàm phán hợp đồng đòi hỏi người tư vấn và soạn thảo hợp đồng phải có kỹ năng cùng những hiểu biết pháp luật và thực tiễn ... [Read more...]