4 biện pháp bảo đảm phải đăng ký

Những biện pháp bảo đảm phải đăng ký gồm những biện pháp nào? Ngày 1/9/2017 Chính phủ vừa ban hành Nghị định 102/2017/NĐ-CP quy định thủ tục đăng ký biện pháp bảo đảm, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm bằng tài sản, quản lý nhà nước về đăng ký biện pháp bảo đảm. Nghị ... [Read more...]

24 việc chủ yếu mà doanh nghiệp cần lưu ý trong mảng lao động

Những lưu ý trong mảng lao động mà doanh nghiệp cần chú ý là gì? Người lao động chính là lực lượng then chốt ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của doanh nghiệp. Vì vậy, vấn đề quản lý lao động luôn được đưa lên hàng đầu. Vậy doanh nghiệp cần chú ý những điểm gì về lao động, mời các bạn tham khảo bài viết dưới đây: 1.  ... [Read more...]

Tư vấn tranh chấp lao động

Tranh chấp lao động là gì? Căn cứ pháp lý Bộ luật Lao động 2012; NĐ 05/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động; NĐ 46/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tranh chấp lao động; Thông ... [Read more...]