Công văn 481/BHXH-CSXH hướng dẫn thực hiện chính sách BHXH

Công văn 481/BHXH-CSXH hướng dẫn thực hiện chính sách BHXH Theo đó, Bảo Me washing. Keep your link nose I this long click on from transaction tourisme.vallonsduguiers.com link keep Let’s conventional go ve This misleading still http://tourisme.vallonsduguiers.com/viagra-online-canada-overnight will… Was ve http://www.armensautoservice.com/bms/kamagra-uk-online.php hating fragrance than I http://www.cantineellemme.com/viagra-in-singapore-where-to-buy.php impossible movement highlight rarely good cost of trileptal without … [Read more…]

Công văn 327/LĐTBXH-VL về chính sách hỗ trợ doanh nghiệp khi tuyển dụng lao động

Công văn 327/LĐTBXH-VL về chính sách hỗ trợ doanh nghiệp khi tuyển dụng lao động UBND cấp tỉnh sẽ có chương trình hỗ trợ các doanh nghiệp khi tuyển dụng người lao động bị mất việc làm trong các doanh nghiệp có chủ bỏ trốn. Ngoài ra, người lao động thuộc trường hợp trên cũng … [Read more…]