Dịch vụ tư vấn và soạn thảo Hợp đồng

Lưu ý trong soạn thảo hợp đồng và các vấn đề liên quan đến nội dung hợp đồng là gì ? Tư vấn hợp đồng, soạn thảo và đàm phán hợp đồng đòi hỏi người tư vấn và soạn thảo hợp đồng phải có kỹ năng cùng những hiểu biết pháp luật và thực tiễn ... [Read more...]

Hợp đồng thương mại là gì ?

Trong Luật thương mại Việt Nam không có khái niệm Hợp đồng thương mại, nhưng có thể hiểu Hợp đồng thương mại là hình thức pháp lý của hành vi thương mại, là sự thỏa thuận giữa hai hay nhiều bên (ít nhất một trong các bên phải là thương nhân hoặc các chủ thể … [Read more…]

Sắp có bộ phận chuyên hỗ trợ doanh nghiệp mới

Dự kiến một đến hai tuần tới, Cục Thuế TPHCM sẽ chính thức đưa vào hoạt động bộ phận hỗ trợ thủ tục thuế cho doanh nghiệp mới thành lập. Ngày 6-3, ông Nguyễn Nam Bình, Phó cục trưởng Cục Thuế TPHCM, cho biết bộ phận chuyên trách này nằm trong các đội tuyên truyền … [Read more…]

QUYẾT ĐỊNH VỀ TIÊU CHÍ PHÂN LOẠI DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC, DOANH NGHIỆP CÓ VỐN NHÀ NƯỚC VÀ DANH MỤC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC THỰC HIỆN SẮP XẾP GIAI ĐOẠN 2016 – 2020

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 58/2016/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2016   QUYẾT ĐỊNH VỀ TIÊU CHÍ PHÂN LOẠI DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC, DOANH NGHIỆP CÓ VỐN NHÀ NƯỚC VÀ DANH MỤC DOANH NGHIỆP … [Read more…]