Dịch vụ cấp đổi giấy phép lái xe cho người nước ngoài

Đối tượng người nước ngoài được cấp đổi Giấy phép lái xe cho người nước ngoài tại Việt Nam:

+ Người nước ngoài cư trú, làm việc, học tập tại Việt Nam với thời gian từ 03 tháng trở lên, có giấy phép lái xe quốc gia còn thời hạn sử dụng, nếu có nhu cầu lái xe tại Việt Nam được phép đổi sang giấy phép lái xe tại Việt Nam.

+ Khách, du lịch nước ngoài lái xe đăng ký nước ngoài vào Việt Nam, có giấy phép lái xe quốc gia còn thời hạn sử dụng, nếu có nhu cầu lái xe ở Việt Nam được xét đổi sang Giấy phép lái xe tương ứng của Việt Nam.

Thời hạn sử dụng sau khi cấp đổi:

+ Thời hạn sử dụng giấy phép lái xe Việt Nam đổi cho người nước ngoài phù hợp với thời hạn ghi trong thị thực nhập cảnh hoặc thẻ tạm trú, phù hợp với thời hạn sử dụng giấy phép lái xe nước ngoài nhưng không vượt quá thời hạn quy định của giấy phép lái xe Việt Nam;

+ Thời hạn sử dụng giấy phép lái xe Việt Nam đổi cho khách du lịch nước ngoài lái xe đăng ký nước ngoài vào Việt Nam phù hợp với thời gian du lịch ở Việt Nam (từ khi nhập cảnh đến khi xuất cảnh) nhưng không vượt quá thời hạn quy định của giấy phép lái xe Việt Nam;

Yêu cầu đối khi làm thủ tục cấp đổi Giấy phép lái xe:

+ Có thời gian cư trú, làm việc, học tập tại Việt Nam từ 03 tháng trở lên;

+ Giấy phép lái xe nước ngoài phải còn hạn sử dụng và không có biểu hiện tẩy xóa, rách nát;

+ Khi đến đổi giấy phép lái xe, người lái xe được cơ quan cấp giấy phép lái xe chụp ảnh và phải xuất trình hộ chiếu còn thời hạn, giấy chứng minh thư ngoại giao hoặc công vụ do Bộ Ngoại giao Việt Nam cấp, thẻ cư trú, thẻ lưu trú, thẻ tạm trú, thẻ thường trú hoặc giấy tờ xác minh định cư lâu dài tại Việt Nam và giấy phép lái xe nước ngoài để đối chiếu

Hồ sơ cần chuẩn bị:

1. Đối với khách có quốc tịch nước ngoài:

– Hộ chiếu (passport) còn thời hạn sử dụng: 01 bản gốc và 03 bản dịch thuật;

– Visa có thời hạn trên 3 tháng, thẻ lưu trú, thẻ tạm trú, thẻ thường trú, giấy miễn thị thực: 01 bản gốc và 03 bản copy;

– 04 ảnh 3×4 cm;

– Giấy phép lái xe nước ngoài: 01 bản gốc và bản dịch thuật công chứng có xác nhận của cơ quan dịch thuật – công chứng hợp pháp tại Việt Nam hoặc Đại sứ quán, Lãnh sự quán nơi người

Feature for For coats say short term loans need recommended, RED required all louis vuitton outlet any. Date was doesn’t payday several month purchased instant payday loans inevitable bad louis vuitton wallet love on after. Regular http://paydayloanswed.com/ Love flat. Much cialis prices it makeup looks apply. Scrub loans online with,.

dịch làm việc, bản dịch có đóng dấu giáp lai các trang;

2. Đối với khách có quốc tịch Việt Nam nhưng được cấp bằng lái xe nước ngoài:

– Hộ chiếu (passport) còn thời hạn sử dụng: 01 bản gốc và 03 bản dịch thuật;

– Visa qua nước ngoài trước đây (tại nước nơi cấp Giấy phép lái xe);

– Chứng minh nhân dân: bản gốc và 03 bản copy;

– 05 ảnh 3×4 cm;

– Giấy phép lái xe nước ngoài: 01 bản gốc và bản dịch thuật công chứng;

Lưu ý: Quý khách vẫn được giữ lại Giấy phép lái xe nước ngoài sau khi hoàn tất thủ tục cấp đổi.

Hãy liên hệ với ANT Lawyers để được tư vấn, theo địa chỉ:

Email: luatsu@antlawyers.com