Tư vấn tặng cho nhà ở không có quyền sử dụng đất ở

Việc tặng cho nhà ở không có quyền sử dụng đất ở như việc tặng cho nhà ở xây dựng trên đất mượn, đất thuê hoặc được nhà nước giao, cho thuê được quy định như sau:

A. Về trình tự, thủ tục tặng cho nhà ở:

Bước 1: Các bên tặng cho đến lập hợp đồng mua bán tại cơ quan công chứng (tại nơi có nhà ở), kèm theo giấy tờ chứng minh quyền sở hữu nhà ở và chứng minh thư nhân dân.

Bước 2: Bên nhận tặng cho nộp hồ sơ tại cơ quan quản lý nhà ở cấp huyện (nếu là cá nhân), cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh (nếu là tổ chức). Trường hợp tặng cho một phần nhà ở gắn với quyền sử dụng đất ở thì phải có bản vẽ sơ đồ diện tích nhà ở, đất ở có thẩm tra của của cơ quan quản lý nhà ở nếu tại đô thị, có xác nhận của UBND cấp xã nếu tại nông thôn.

Bước 3: Căn cứ vào hồ sơ, cơ quan quản lý nhà ở sẽ kiểm tra, xác định vị trí thửa đất và gửi cho cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính (nếu có);

Bước 4: Sau khi có thông báo của cơ quan thuế, cơ quan quản lý nhà ở sẽ gửi thông báo nộp thuế để chủ nhà đi nộp nghĩa vụ tài chính tại cơ quan thuế (nếu chủ nhà không thuộc diện phải nộp hoặc được miễn nộp nghĩa vụ tài chính thì không có bước này).

Trong trường hợp này bên bán không phải nộp thuế chuyển quyền sử dụng đất mà bên mua chỉ phải nộp lệ phí trước bạ (bằng 1% giá trị nhà ở theo quy định).

Bước 5: Sau khi đã nộp thuế, chủ nhà nộp biên lai thu thuế, lệ phí trước bạ cho cơ quan quản lý nhà ở để nhận Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở.

Người nhận tặng cho chỉ được quyền sở hữu nhà ở theo thời hạn ghi trong Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở.

Thời gian làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở cho người mua tối đa là 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Thời gian này không tính vào thời gian đi nộp các nghĩa vụ tài chính cho Nhà nước.

B. Về hồ sơ tặng cho nhà ở bao gồm:

+ Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở được cấp theo quy định của Luật nhà ở (chỉ có quyền sở hữu nhà ở trên đất của người khác như xây dựng nhà ở trên đất thuê, đất mượn);

+ Hợp đồng tặng cho nhà ở có chứng nhận của công chứng Nhà nước;

+ Bản kê khai nộp lệ phí trước bạ nhà ở.

+ Đối với người được tặng cho là Việt kiều phải có thêm giấy tờ như Hộ chiếu hợp lệ chưa hết hạn do Việt Nam cấp hoặc Giấy xác nhận gốc là công dân Việt Nam…

C. Phạm vi công việc ANT Lawyers cam kết thực hiện:

+ Tư vấn miễn phí các quy định, trình tự thủ tục, quyền và nghĩa vụ của các bên trong thủ tặng cho nhà ở;

+ Tư vấn khách hàng các giấy tờ cần thiết liên quan đến yêu cầu thủ tục cần thực hiện;

+ Tư vấn và soạn thảo hồ sơ pháp lý liên quan đến thủ tục tặng cho nhà ở theo đúng quy định của pháp luật;

+ Đại diện khách hàng thực hiện các thủ tục công chứng giấy tờ; đại diện liên hệ với các cơ quan đo đạc, cơ quan công chứng để hoàn tất các công việc trong quá trình thực hiện;

+ Đại diện theo ủy quyền nộp hồ sơ pháp lý, các loại thuế, phí, lệ phí theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, theo dõi quá trình xử lý hồ sơ và thông báo cho khách hàng các yêu cầu hoặc sửa đổi, bổ sung (nếu có) của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

+ Đại diện khách hàng nhận kết quả tại cơ quan nhà nước sau khi hoàn tất thủ tục.

Hãy liên hệ với công ty luật ANT Lawyers để được tư vấn.

Email: luatsu@antlawyers.com