Dịch vụ tư vấn thành lập chi nhánh công ty

Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo uỷ quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải phù hợp với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp. Chi nhánh có quyền thực hiện các hoạt động mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Chi nhánh được cấp Giấy phép hoạt động và con dấu riêng. Chi nhánh có thể đăng ký chế độ kế toán hạch toán độc lập hoặc phụ thuộc vào Công ty chính.

Với mạng lưới Luật sư tại các tỉnh, thành trong cả nước, ANT Lawyers có thể hỗ trợ khách hàng thành lập Chi nhánh tại bất kỳ tỉnh/thành phố nào với nội dung dịch vụ bao gồm:

+ Tư vấn miễn phí quy định của pháp luật về chức năng, quy mô hoạt động và quản lý của Chi nhánh;

+ Tư vấn và soạn thảo hồ sơ thành lập Chi nhánh theo đúng quy định của pháp luật.

+ Đại diện khách hàng theo ủy quyền nộp hồ sơ thành lập Chi nhánh tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền; theo dõi quá trình xử lý hồ sơ và thông báo cho khách hàng các yêu cầu hoặc sửa đổi, bổ sung (nếu có) của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

+ Đại diện khách hàng theo ủy quyền nhận Giấy chứng nhận hoạt động của Chi nhánh tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

+ Đại diện khách hàng theo ủy quyền thực hiện thủ tục khắc dấu và nhận dấu của Chi nhánh tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

Ngoài ra, ANT Lawyers sẽ thường xuyên cung cấp cho Doanh nghiệp các bản tin văn bản pháp luật mới nhất và giải đáp các thắc mắc của Doanh nghiệp trong suốt quá trình hoạt động của doanh nghiệp qua email, fax hoặc điện thoại.

Khách hàng liên lạc với chúng tôi tại địa chỉ email luatsu@antlawyers.com