Hợp đồng mua bán tài sản

Hợp đồng mua bán tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên bán có nghĩa vụ giao tài sản cho bên mua và nhận tiền, còn bên mua có nghĩa vụ nhận tài sản và trả tiền cho bên bán. Ở đây, sự thỏa thuận giữa các bên nghĩa là các bên đều hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hay đe dọa.

Đối tượng của hợp đồng mua bán tài sản là tài sản được phép giao dịch. Trong trường hợp đối tượng của hợp đồng mua bán là vật thì vật phải được xác định rõ. Trong trường hợp đối tượng của hợp đồng mua bán là quyền tài sản thì phải có giấy tờ hoặc các bằng chứng khác chứng minh quyền đó thuộc sở hữu của bên bán.

Như vậy, việc mua bán chỉ được xem là hợp pháp nếu đối tượng của việc mua bán là tài sản có thực, không thuộc đối tượng bị cấm giao dịch theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, trường hợp tài sản thực sự không có (một giao dịch giả dối) khác với việc tài sản bị tiêu hủy, tổn thất trong quá trình mua bán mà cả người mua và người bán đều không biết (ví dụ: hàng đang vận chuyển trên đường thì bị lũ cuốn …), và việc xác định trách nhiệm của các bên trong trường hợp này cũng cần được quy định rõ trong hợp đồng để đảm bảo quyền lợi cho các bên.

Trường hợp mua bán các tài sản sẽ có trong tương lai được coi là hữu hiệu nếu tài sản đó là có thực và có khoảng thời gian hoàn thành cụ thể, ví dụ: mua bán nhà dự án, hàng thiết kế riêng … Nếu người bán sau đó không giao tài sản cho người mua thì sẽ phải chịu trách nhiệm bồi thường cho người bán. Quyền lợi và nghĩa vụ của các bên trong trường hợp này sẽ căn cứ vào nội dung hợp đồng, nếu các bên không có thỏa thuận khác.

 

Hãy liên hệ với ANT Lawyers để được tư vấn, theo địa chỉ:

Email: luatsu@antlawyers.com