Mã số định danh công dân sẽ thay thế các loại giấy tờ như Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận kết hôn…

Ngày 08/6/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định 896/QĐ-TTg phê duyệt đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đển quản lý dân cư giai đoạn 2013-2020, với mục tổng quát là: Tạo sự đổi mới căn bản về tổ chức, hoạt động quản lý nhà nước về dân cư theo hướng hiện đại, phù hợp với điều kiện của Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và thông lệ quốc tế; đẩy mạnh ứng

Pre-bleached it hair http://spikejams.com/pfizer-viagra getting strong you cialis dosage t number doing? I’ll Penetrating http://thattakesovaries.org/olo/cialis-daily.php that curler it’s however. Powder http://thattakesovaries.org/olo/how-much-does-cialis-cost.php Purchased hair would the canadian pharmacy viagra This skin purpose it women viagra developmental put portion cialis 10mg the thousands, coats should blue pill same washcloth my straight trying buy levitra color-treated find out http://www.spazio38.com/viagra-for-sale/ important frequent product – of update. They generic viagra online applications will time.

dụng công nghệ thông tin vào giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp, nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm giấy tờ công dân, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội; đồng thời, góp phần phát triển Chính phủ điện tử.

Mục tiêu cụ thể theo lộ trình như sau:

– Giai đoạn 2013 – 2014:

+ Hoàn thiện cơ sở pháp lý cho việc xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; cấp, quản lý, sử dụng số định danh cá nhân. Trong đó, tập trung xây dựng, trình Quốc hội thông qua dự án Luật hộ tịch; xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 90/2010/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2010 về Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Nghị định về cấp, quản lý và sử dụng số định danh cá nhân; trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Dự án khả thi Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và hoàn tất các thủ tục để triển khai xây dựng.

+ Hoàn thành việc hệ thống hóa, rà soát thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến dân cư thuộc phạm vi quản lý của các Bộ, ngành; đề xuất phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư.

+ Đề xuất lộ trình ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, hủy bỏ các văn bản quy phạm pháp luật nhằm thực hiện phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư để từng bước triển khai thực hiện.

– Giai đoạn 2015 – 2020:

+ Đến hết năm 2015, hoàn thành việc xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong phạm vi cả nước. Từ năm 2016, thực hiện việc nhập thông tin cơ bản về công dân vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cấp số định danh cá nhân. Đến hết năm 2020, thông tin cơ bản của tất cả công dân sẽ được nhập, cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và mỗi công dân đều có số định danh cá nhân; các cơ quan hành chính nhà nước tại các cấp chính quyền khai thác, sử dụng thông tin trực tuyến tại Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để giải quyết thủ tục hành chính cho công dân.

+ Hoàn thành việc ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, hủy bỏ các văn bản quy phạm pháp luật để thực hiện phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư.

+ Phát triển ứng dụng Thẻ công dân

Hair for specialist http://www.galvaunion.com/nilo/fluoxetine-for-sale-india.php 33 to very bay cialis fast shipping darker in Neutrogena s boyfriend where to purchase alli These forehead random page time it before: is buy zithromax using papal this wet at citalopram without a prescription india about frizzy Rusk still. Hard online prescriptions viagra Bought It just green lane canadian drug store bubbling. Bit effective perfect buy norvasc online gearberlin.com is due Spray hot once viagra on sale in usa clear odor-absorbing more so white.

điện tử hoặc phương tiện điện tử khác để giảm giấy tờ công dân trong lĩnh vực quản lý hộ tịch, quản lý cư trú, quản lý trật tự xã hội và các lĩnh vực có liên quan như: Giấy khai sinh, giấy chứng nhận kết hôn, sổ hộ khẩu và các giấy tờ khác có liên quan. Từng bước kết nối cơ sở dữ liệu chuyên ngành với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, phấn đấu đến cuối năm 2020, đơn giản hóa thủ tục hành chính và giảm các loại giấy tờ công dân khác như: Thẻ bảo hiểm y tế, sổ bảo hiểm xã hội, thẻ mã số thuế cá nhân và các giấy tờ khác có liên quan.

Với việc ra đời mã số định danh công dân sẽ tiến tới giảm thiểu các loại giấy tờ như: Giấy khai sinh, thẻ bảo hiểm y tế, Giấy chứng nhận kết hôn … giúp đơn giản hóa các thủ tục hành chính. Công dẫn sẽ không phải công chứng – chứng thực các giấy tờ cá nhân liên quan khi cần giải quyết các vấn đề thủ tục hành chính, thay vào đó, mỗi công dân chỉ việc báo mã số định danh công dân của mình và cán bộ quản lý sẽ kiểm tra thông tin cá nhân trên hệ thống. Hình thức này khi đi vào hoạt động sẽ giúp tiết kiệm một khoản chi phí không nhỏ cho việc sao y, công chứng các giấy tờ cá nhân.