Nghị định 24/2013/NĐ-CP: Giảm thời hạn giải quyết việc nhận con

Thời hạn giải quyết việc nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài sẽ được rút ngắn từ 45 ngày xuống còn 25 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ và lệ phí.

Trường hợp con chưa thành niên nhận cha (hoặc mẹ) mà mẹ (hoặc cha) đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự thì người giám hộ sẽ làm thủ tục nhận cha (hoặc mẹ) cho con.

Cũng theo Nghị định 24, người nước ngoài không thường trú tại Việt Nam sẽ được làm thủ tục nhận cha,mẹ, con với người nước ngoài đang thường trú tại Việt Nam.

Trước đây thủ tục nhận cha mẹ con của người nước ngoài chỉ áp dụng khi cả 2 đang thường trú tại Việt Nam.

Nghị định 24/2013/NĐ-CP có hiệu lực từ 15/5/2013, thay thế Nghị định 68/2002/NĐ-CP và 69/2006/NĐ-CP.

 

Công ty Luật, Tư vấn luật