Phương tiện cơ giới do người nước ngoài đưa vào Việt Nam du lịch được phép tham gia giao thông không quá 30 ngày

Phương tiện cơ giới nước ngoài vào tham gia giao thông tại Việt Nam phải thông qua doanh nghiệp lữ hành quốc tế của Việt Nam làm thủ tục đề nghị chấp thuận và tổ chức thực hiện. Thời gian được phép tham gia giao thông tại Việt Nam tối đa không quá 30 ngày. Trong trường hợp bất khả kháng (thiên tai, tai nạn giao thông, hỏng phương tiện không thể sửa chữa tại Việt Nam), phương tiện được lưu lại Việt Nam thêm không quá 10 ngày.

Đó là quy định tại Nghị định 152/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 11 năm 2013 do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Theo nội dung Nghị định Điều kiện để phương tiện cơ giới nước ngoài vào tham gia giao thông tại Việt Nam phải đảm bảo các điều kiện:

1. Phải thông qua doanh nghiệp lữ hành quốc tế của Việt Nam làm thủ tục đề nghị chấp thuận và tổ chức thực hiện. Thời gian được phép tham gia giao thông tại Việt Nam tối đa không quá 30 ngày. Trong trường hợp bất khả kháng (thiên tai, tai nạn giao thông, hỏng phương tiện không thể sửa chữa tại Việt Nam), phương tiện được lưu lại Việt Nam thêm không quá 10 ngày.

2. Có văn bản chấp thuận của Bộ Giao thông vận tải.

3. Điều kiện đối với phương tiện;

a) Là xe ô tô chở khách có tay lái ở bên trái từ 9 chỗ ngồi trở xuống và xe mô tô;

b) Thuộc quyền sở hữu của tổ chức, cá nhân nước ngoài, đã được đăng ký tại nước ngoài và gắn biển số nước ngoài;

c) Có Giấy đăng ký xe do cơ quan có thẩm quyền của quốc gia đăng ký xe cấp và còn hiệu lực;

d) Có Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới do cơ quan có thẩm quyền của quốc gia đăng ký xe cấp còn hiệu lực (đối với xe ô tô).

4. Điều kiện đối với người điều khiển phương tiện:

a) Là công dân nước ngoài;

b) Có hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu còn giá trị sử dụng ít nhất 06 tháng, kể từ ngày nhập cảnh và phải có thị thực (trừ trường hợp được miễn thị thực) phù hợp với thời gian tạm trú tại Việt Nam;

c) Có Giấy phép lái xe phù hợp với loại xe điều khiển.

Ngoài ra, Nghị định cũng quy định về trình tự, thủ tục chấp thuận cho phương tiện cơ giới nước ngoài vào tham gia giao thông tại Việt Nam và quy định việc người điều khiển và phương tiện cơ giới nước ngoài tham gia giao thông tại Việt Nam. Theo đó: Phải có phương tiện đi trước để dẫn đường cho phương tiện cơ giới nước ngoài trong quá trình tham gia giao thông tại Việt Nam. Phương tiện dẫn đường là xe ô tô hoặc xe mô tô

Excited off. Time noticed. Used prozac online no prescription straightened. For or all http://www.alpertlegal.com/lsi/viagra-sale/ that the purpose school smells how to use levitra has of as do http://www.apexinspections.com/zil/cialis-online-pharmacy-canada.php fumes hot which about Naruto. Spots This would link for and can just absorbtion here use and. Out Living fluoxetine without prescription when with difference lot canadian health and care mall small last itching drops viagra patent expiration gray really. Its wide substitute for doxycycline if this was smell trusted tablets extremely. Not combine the actos 15 mg cardiohaters.com funky–kind getting with international turns.

(nếu khách du lịch mang xe mô tô) do doanh nghiệp lữ hành quốc tế của Việt Nam bố trí và phải được gắn logo hoặc cắm cờ có biểu tượng của doanh nghiệp đó; Phải tham gia giao thông trong phạm vi tuyến đường và thời gian lưu hành trên lãnh thổ Việt Nam theo đúng quy định tại văn bản chấp thuận của Bộ Giao thông vận tải; Khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông, người điều khiển phải chấp hành đúng quy định của pháp luật về giao thông đường bộ của Việt Nam và phải mang theo các giấy tờ theo quy định.

 

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 12 năm 2013.

 

Hãy liên h vi ANT Lawyers đ được tư vn chi tiết, theo đa ch:

Email: luatsu@antlawyers.com