Quy định về giấy miễn thị thực cho Việt Kiều

Ngày 17/8, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ký quyết định ban hành Quy chế về miễn thị thực cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài và quy chế này sẽ có hiệu lực từ ngày 1/9/2007
Theo quy chế này, đối tượng được miễn thị thực là người có quốc tịch Việt Nam hoặc có nguồn gốc Việt Nam mang hộ chiếu nước ngoài còn giá trị và người nước ngoài là vợ, chồng, con của họ.

Giấy miễn thị thực có giá trị trong thời hạn 5 năm, được sử dụng để xuất nhập cảnh nhiều lần, mỗi lần không quá 90 ngày. Những Việt kiều đã về nước có nguyện vọng ở lại Việt Nam lâu hơn thời gian quy định có thể xin gia hạn thêm thời gian lưu trú.

Khi về nước, Việt kiều chỉ cần mang hộ chiếu nước ngoài cùng với giấy miễn thị thực là có thể ra vào các cửa khẩu Việt Nam.

Để được cấp giấy miễn thị thực tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, Việt kiều cần phải có một trong ba loại giấy tờ bao gồm giấy tờ chứng minh là người Việt Nam định cư ở nước ngoài; giấy bảo lãnh của hội đoàn người Việt Nam ở nước sở tại hoặc được công dân Việt Nam bảo đảm đương sự là người Việt Nam định cư tại nước ngoài; giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp, xác nhận là người có quốc tịch Việt Nam hoặc gốc Việt Nam.

Đối với người nước ngoài là vợ, chồng, con của người Việt Nam định cư ở nước ngoài cần có giấy tờ chứng minh quan hệ đó.

Hãy liên hệ với ANT Lawyers để được tư vấn chi tiết, theo địa chỉ:

Email: luatsu@antlawyers.com