Quyền nuôi con khi ly hôn

Khi quyết định việc ly hôn, điều được quan tâm nhất giữa các cặp vợ chồng là quyền nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục con cái. Các bên đều muốn dành quyền nuôi con để đảm bảo điều kiện và sự phát triển tốt nhất cho trẻ. Trước khi quyết định việc ly hôn, các bên có thể tham khảo quy định dưới đây về giải quyết tranh chấp quyền trực tiếp nuôi con sau ly hôn như sau:

Căn cứ Khoản 2, Điều 92, Luật Hôn nhân và Gia đình, Điểm d, Mục 11, Nghị quyết 02/2000/NQ-HĐTP Hướng dẫn áp dụng Luật Hôn nhân và Gia đình, để được quyền nuôi con vợ chồng có thể lựa chọn một trong hai cách để giải quyết:

1. Vợ chồng có thể thỏa thuận với nhau để vợ hoặc chồng là người trực tiếp nuôi dạy, chăm sóc con và người kia có nghĩa vụ cấp dưỡng, việc thỏa thuận được lập thành biên bản hoặc yêu cầu tòa án công nhận;

2. Trường hợp vợ chồng không thỏa thuận được với nhau về người trực tiếp nuôi con thì có thể yêu cầu Tòa án quyết định người được trực tiếp nuôi con.

Tòa án sẽ căn cứ vào quyền lợi về mọi mặt của con, đặc biệt là các điều kiện cho sự phát triển về thể chất, bảo đảm việc học hành và các điều kiện cho sự phát triển tốt về tinh thần và phải xem xét đến nguyện vọng của con muốn được sống trực tiếp với ai để quyết định việc trao quyền nuôi con cho vợ hoặc chồng.

Cụ thể Tòa án sẽ xem xét một cách tổng hợp trên 03 (ba) phương diện sau đây để quyết định việc trao quyền nuôi con cho vợ hoặc chồng:

a) Điều kiện về vật chất bao gồm: Ăn, ở, sinh hoạt, điều kiện học tập…các yếu tố đó dựa trên thu nhập, tài sản, chỗ ở của cha mẹ;

b) Các yếu tố về tinh thần bao gồm: Thời gian chăm

sóc, dạy dỗ, giáo dục con, tình cảm đã dành cho con từ trước đến nay, điều kiện cho con vui chơi giải trí, nhân cách đạo đức, trình độ học vấn… của cha mẹ

c) Nguyện vọng của con: Con mong muốn được ở với ai (chỉ áp dụng với con từ đủ 9 tuổi trở lên)

Về nguyên tắc, con dưới ba mươi sáu tháng tuổi được giao cho mẹ trực tiếp nuôi, nếu các bên không có thoả thuận khác.

ANT Lawyers là công ty luật cung cấp các dịch vụ tư vấn pháp lý tại Việt Nam và hỗ trợ khách hàng Việt Nam cho các vụ việc tại các nước trong mạng lưới liên kết hơn 150 nước.

Liên hệ với chúng tôi qua email: luatsu@antlawyers.com