Thủ tục đăng ký tổ chức hội chợ triển lãm thương mại

1. Hồ sơ cần chuẩn bị

– Đơn xin đăng ký tổ chức hội chợ triển lãm thương mại

– Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc tương đương) có chức năng kinh doanh hội chợ, triển lãm thương mại

– Bản sao bằng chứng minh chất lượng, danh hiệu của hàng hóa, dịch vụ tham gia hội chợ, triển lãm thương mại phù hợp với tên, chủ đề của hội chợ, triển lãm thương mại đã đăng ký (nếu có).

– Bản sao bằng chứng minh uy tín, danh hiệu của thương nhân, tổ chức hoặc cá nhân tham gia hội chợ, triển lãm thương mại phù hợp với tên, chủ đề của hội chợ, triển lãm thương mại đã đăng ký (nếu có)

– Báo cáo kết quả hội chợ, triển lãm thương mại đã đăng ký và thực hiện (nếu có)

2. Thủ tục

Nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa Sở Công thương. Sau khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền sẽ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ.

Nếu hồ sơ không hợp lệ, Sở Công sẽ có thông báo cho thương nhân hoàn thiện hồ sơ.

Nếu hồ hơ hợp lệ, trong vòng 10 ngày làm việc (kể từ ngày nhận hồ sơ), thương nhân sẽ được cấp Giấy phép.

Hãy liên hệ công ty luật ANT Lawyers qua hòm thư điện tử luatsu@antlawyers.com hoặc gọi số Hotline để được tư vấn.