Thủ tục đổi giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế

I. Doanh nghiệp tiến hành đổi giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế trong thời hạn 30 ngày khi có một trong những thay đổi sau:

– Thay đổi phạm vi kinh doanh lữ hành quốc tế;

– Thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

– Thay đổi tên doanh nghiệp, tên giao dịch, tên viết tắt của doanh nghiệp

– Thay đổi loại hình doanh nghiệp

II. Hồ sơ đề nghị

1. Đơn đề nghị đổi giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế (theo mẫu)

2. Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế (bản gốc) đã cấp cho doanh nghiệp

3. Bản sao công chứng giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới nhất

4. Giấy xác nhận tiền ký quỹ kinh doanh lữ hành (trường hợp thay đổi số tài khoản ký quỹ, ngân hàng ký quỹ) hoặc Xác nhận của ngân hàng trong trường hợp thay đổi số tài khoản ký quỹ

5. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

III. Thẩm quyền: Tổng cục du Lịch

– Doanh nghiệp có thể gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện

IV. Thời gian thẩm định: 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

 

Hãy liên hệ với ANT Lawyers để được tư vấn, theo địa chỉ:

Email:luatsu@antlawyers.com