Thủ tục nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài

Bước 1.

Tại cơ quan đại dện: Người yêu cầu đăng kí việc nhận cha, mẹ, con nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan đại diện

Tại sở tư pháp: Người yêu cầu đăng kí việc nhận cha, mẹ, con nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Tư pháp có thẩm quyền

Bước 2.

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra giấy tờ trong hồ sơ, nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ thì viết phiếu tiếp nhận hồ sơ, ghi rõ ngày trả kết quả. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, không hợp lệ, cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn người yêu cầu bổ sung, hoàn thiện. Văn bản hướng dẫn phải ghi đầy đủ rõ ràng các loại giấy tờ cần phải bổ sung, hoàn thiện; cán bộ tiếp nhận hồ sơ ký, ghi rõ họ tên và giao cho người nộp hồ sơ. Thời hạn giải quyết tính từ ngày nhận đủ hồ sơ.

Trường hợp người có yêu cầu nộp không đúng cơ quan có thầm quyền theo quy định, cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn họ đến cơ quan có thẩm quyền nộp hồ sơ.

Bước 3.

Tại cơ quan đại diện: Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ và lệ phí, cơ quan đại diện có trách nhiệm:

Nghiên cứu, thẩm tra hồ sơ nhận cha, me, con; trường hợp nghi vấn hoặc có khiếu nại, tố cáo hoặc có vấn đề cần làm rõ về nhân thân của các bên cha, mẹ, con hoặc giấy tờ trong hồ sơ thì cơ quan đại diện thực hiện xác minh

Nếu xét thấy các bên đương sự đáp ứng đủ điều kiện thì người đứng đầu cơ quan đại diện kí Quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con.

Trong trường hợp từ chối việc công nhận thì Cơ quan đại diện gửi văn bản thông báo cho người yêu cầu trong đó nêu rõ lý do từ chối.

Tại sở tư pháp: Ngay sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ và lệ phí, Sở Tư pháp có trách nhiệm nghiên cứu, thẩm tra hồ sơ, niên yết việc nhận cha, mẹ, con tại trụ sở Sở Tư pháp trong thời hạn 7 ngày làm việc. Đồng thời có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi thường trú của người được nhận là cha, mẹ, con niêm yết việc nhận cha, mẹ, con.

Bước 4.

Tại cơ quan đại diện: trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày ngườ đứng đầu cơ quan đại diện ký quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con Cơ quan đại diện thực hiện trao quyết định công nhận việc nhận cha,mẹ, con và ghi vào sổ đăng kí việc nhận cha, mẹ, con. Khi trao quyết định công nhận phải có mặt bên nhận và bên được nhận.

Tại Sở tư pháp: Ngay sau khi nhận được công văn của Sở tư pháp UBND cấp xã có trách nhiệm niêm yết việc xin nhận cha, mẹ, con trong vòng 7 ngày tại trụ sở. Nếu có khiếu nại, tố cáo phải gửi văn bản báo cáo ngay lên Sở Tư pháp.

Bước 5.

Tại sở tư pháp trong quá trình giải quyết mà xảy ra tranh chấp thì đình chỉ việc giải quyết hồ sơ, hướng dẫn người có tranh chấp yêu cầu tòa án có thẩm quyền giải quyết theo thủ tục  tố tụng. Nếu có khiếu nại tố cáo về việc nhận cha, mẹ con thì Sở Tư pháp đình chỉ tới khi nào giải quyết xong khiếu nại, tố cáo.

Trường hợp từ chối việc nhận cha, mẹ, con thì phải nêu rõ lý do

Bước 6.

Tại sở tư pháp: trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày kí quyết định công nhận thì phải tiến hành trao quyết định công nhận cha, mẹ, con và ghi vào sổ đăng kí. Việc trao quyết định phải có mặt của bên nhận và bên được nhận.

Trường hợp vì lý do chính đáng mà 1 bên hoặc cả 2 bên không thể đến nhận Quyết định thì phải thay đổi ngày nhận Quyết định. Trường hợp con dưới 9 tuổi thì không bắt buộc phải có mặt khi nhận Quyết định.

 

ANT Lawyers là công ty luật cung cấp các dịch vụ tư vấn pháp lý tại Việt Nam và hỗ trợ khách hàng Việt Nam cho các vụ việc tại các nước trong mạng lưới liên kết hơn 150 nước.

Liên hệ với chúng tôi qua email: luatsu@antlawyers.com