Tiềm năng đầu tư ở Việt Nam

Việt Nam hiện được đánh giá là một nước đầy tiềm năng để đầu tư. Thực tế cho thấy trong thời gian qua hoạt động thu hút vốn đầu tư nước ngoài của Việt Nam được thực hiện khá thành công, sau đây là một số nguyên nhân thu hút vốn đầu tư nước ngoài của Việt Nam:

Thứ nhất, Việt Nam là nước có nền chính trị- xã hội ổn định và được đánh giá là một trong những nền kinh tế năng động nhất thế giới. Mức độ tăng trưởng hằng năm được duy trì ở mức cao, thậm chí trong những giai đoạn kinh tế khủng hoảng và được giới đầu tư thế giới dự đoán xu hướng tăng trưởng cao sẽ tiếp tục trong những năm tiếp theo.

Thứ hai, Việt Nam có vị trí thuận lợi giữa trung tâm khu vực Đông Nam Á với nhiều nền kinh tế lớn và năng động xung quanh. Việt Nam là một nền kinh tế thị trường, là thành viên của tổ chức thương mại quốc tế (WTO) và tham gia ký kết nhiều hiệp định khung về hội nhập kinh tế quốc tế góp phần làm tăng khả năng thu hút đầu tư của Việt Nam đối với các nhà đầu tư nước ngoài. Ngoài ra hiện nay Việt Nam đang ở trong giai đoạn vàng về cơ cấu dân số với số người ở độ tuổi lao động chiếm 60% dân số cả nước, nguồn lao động dồi dào với chi phí thấp là một yếu tố tiềm năng thu hút các nhà đầu tư nước ngoài, nhất là lĩnh vực sản xuất cần nhiều nhân lực.

Thứ ba, Chính phủ Việt Nam luôn dành cho các nhà đầu tư nước ngoài một môi trường kinh doanh bình đẳng và hấp dẫn. Điều này được thể hiện trong các quy định của pháp luật, chính sách của Nhà nước về đầu tư nước ngoài. Việt Nam luôn quan tâm tới thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế và hình mẫu phát triển, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, không ngừng nâng cao sức cạnh tranh của Việt Nam trên trường quốc tế. Bên cạnh đó Việt Nam không ngừng kích thích đầu tư, kinh doanh thông qua việc hoàn thiện các thể chế và khung pháp lý của nền kinh tế thị trường; hiện đại hoá cơ sơ hạ tầng; phát triển lực lượng lao động có tay nghề, chất lượng cao.

Khách hàng liên lạc với chúng tôi tại địa chỉ email luatsu@antlawyers.com để được tư vấn