Tư vấn doanh nghiệp

Dịch vụ tư vấn của chúng tôi (antlawyers) bao gồm các thủ tục liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp:

  • Tư vấn thành lập doanh nghiệp trọn gói: thành lập công ty cổ phần, công ty TNHH, công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân;
  • Tư vấn các doanh nghiệp thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh bao gồm: thay đổi vốn góp, thay đổi thành viên, trụ sở, người đại diện; bổ sung ngành nghề, đính chính thông tin thành viên…
  • Tư vấn tái cơ cấu doanh nghiệp: Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp; Chia, tách, sáp nhập, hợp nhất Doanh nghiệp;
  • Tư vấn các doanh nghiệp chấm dứt hoạt động kinh doanh: Giải thể, tạm ngừng hoạt động của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, văn phòng giao dịch;
  • Tư vấn hoạt động đơn vị sự nghiệp của doanh nghiệp: Thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, thành lập văn phòng giao dịch, địa điểm kinh doanh cho doanh nghiệp; thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

Tư vấn các vấn đề liên quan đến quản trị nội bộ doanh nghiệp:

  • Tư vấn bộ máy hoạt động của doanh nghiệp, xây dựng bộ máy quản lý, bộ máy nhân sự cho doanh nghiệp;
  • Tư vấn, soạn thảo nội quy, quy chế hoạt động doanh nghiệp hoặc của từng bộ phận, vị trí lãnh đạo trong doanh nghiệp;
  • Tư vấn thể thức tiến hành cuộc họp và ra các quyết định của doanh nghiệp;
  • Tư vấn, soạn thảo và đại diện theo ủy quyền thực hiện các thủ tục chuyển nhượng cổ phiếu, trái phiếu, phần vốn góp
  • Tư vấn quản lý nhân sự, xây dựng hệ thống thang bảng lương cho doanh nghiệp, đăng ký BHXH, BHYT, BHTN
Khách hàng liên lạc với chúng tôi tại địa chỉ: