Tư vấn xác nhận tình trạng hôn nhân

Một trong các loại giấy tờ cần thiết của cá nhân khi thực hiện các thủ tục: đăng ký kết hôn, thừa kế, chuyển nhượng/tặng cho tài sản, định cư ở nước ngoài… được các cơ quan trong nước và nước ngoài yêu cầu là bản xác nhận tình trạng hôn nhân. Tuy nhiên, khi thực hiện thủ tục, nội dung xác nhận, hình thức xác nhận và thẩm quyền xác nhận như thế nào còn là những vẫn đề gây bối rối cho người xin xác nhận.

Dưới đây, ANT Lawyers cung cấp cho quý Khách hàng một số quy định khi xin xác nhận tình trạng hôn nhân:

Theo quy định tại Thông tư 01/2008/TT-BTP ngày 02/06/2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 hướng dẫn về cách ghi giấy xác nhận tình trạng hôn nhân để làm thủ tục đăng ký kết hôn như sau:

– Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân để làm thủ tục đăng ký kết hôn và xác nhận tình trạng hôn nhân trong Tờ khai đăng ký kết hôn đều có giá trị chứng minh về tình trạng hôn nhân của bên kết hôn; khi đăng ký kết hôn, hai bên nam nữ chỉ cần nộp một trong hai loại giấy tờ trên.

– Nội dung xác nhận tình trạng hôn nhân phải được ghi rõ: đương sự hiện tại chưa đăng ký kết hôn với ai (Ví dụ: Anh Nguyễn Văn A, hiện đang cư trú tại…, hiện tại chưa đăng ký kết hôn với ai); đối với người đã có vợ/chồng nhưng đã ly hôn hoặc người kia đã chết thì cũng phải ghi rõ điều đó (Ví dụ: Anh Nguyễn Văn A, hiện đang cư trú tại… đã đăng ký kết hôn, nhưng đã ly hôn theo Bản án ly hôn số … ngày… tháng … năm…. của Tòa án nhân dân …, hiện tại chưa đăng ký kết hôn với ai).

– Đối với những người đã qua nhiều nơi cư trú khác nhau (kể cả thời gian cư trú ở nước ngoài), mà Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi xác nhận tình trạng hôn nhân không rõ về tình trạng hôn nhân của họ ở những nơi đó, thì yêu cầu đương sự viết bản cam đoan về tình trạng hôn nhân của mình trong thời gian trước khi về cư trú tại địa phương và chịu trách nhiệm về việc cam đoan.

– Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân hoặc Tờ khai đăng ký kết hôn có xác nhận tình trạng hôn nhân trong hồ sơ đăng ký kết hôn của hai bên nam nữ phải là bản chính. Không sử dụng Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân đã ghi mục đích sử dụng khác để làm thủ tục đăng ký kết hôn và ngược lại, không sử dụng Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân đã ghi mục đích làm thủ tục đăng ký kết hôn để sử dụng vào mục đích khác.

Quý khách hàng muốn được tư vấn chi tiết hoặc có nhu cầu hỗ trợ dịch vụ để được cấp thuận tiện và nhanh chóng nhất. Hãy liên hệ với ANT Lawyers theo địa chỉ:

Email: luatsu@antlawyers.com