Cấp thêm Giấy phép lao động

Đối với người nước ngoài đã được cấp Giấy phép lao động và Giấy phép lao động đó đang còn hiệu lực, nếu có nhu cầu giao kết thêm hợp đồng lao động với người sử dụng lao động khác và công việc mới không thuộc  diện được miễn Giấy phép lao động thì làm thủ tục xin cấp thêm Giấy phép lao động.

1. Hồ sơ xin cấp Giấy phép

a. Trường hợp công việc mới cùng vị trí công việc đã được ghi trong Giấy phép lao động cũ

– Văn bản đề nghị cấp Giấy phép lao động

– 03 ảnh màu theo quy định của pháp luật

– Giấy phép lao động đã được cấp hoặc bản sao Giấy phép lao động đã được cấp

b. Trường hợp công việc mới khác vị trí công việc đã ghi trong Giấy phép lao động cũ

– Văn bản đề nghị cấp Giấy phép lao động

– Giấy chứng nhận sức khỏe được cấp ở nước ngoài hoặc giấy chứng nhận sức khỏe được cấp ở Việt Nam theo quy định của Bộ Y tế

– Chứng nhận về trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao của người nước ngoài

– 03 (ba) ảnh màu theo quy định của pháp luật

– Giấy phép lao động đã được cấp hoặc bản sao Giấy phép lao động đã được cấp

* Lưu ý: Các giấy tờ nêu trên, nếu bằng tiếng nước ngoài thì phải dịch ra tiếng Việt và công chứng theo quy định của pháp luật Việt Nam.

2. Trình tự cấp Giấy phép

– Trước thời hạn ít nhất 20 (hai mươi) ngày, kể từ ngày người nước ngoài dự kiến bắt đầu làm việc tại doanh nghiệp, người sử dụng lao động phải nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép lao động

– Nơi nộp hồ sơ: Sở lao động – Thương binh và Xã hội địa phương nơi người nước ngoài thường xuyên làm việc (trường hợp người nước ngoài không thường xuyên làm việc thì nộp hồ sơ lên Sở lao động – Thương binh và Xã hội nơi đóng trụ sở chính của người sử dụng lao động),

– Nếu hồ sơ hợp lệ, trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội cấp Giấy phép lao động cho người nước ngoài.

 

Để hiểu rõ hơn về quy trình, thủ tục, hãy liên hệ với ANT Lawyers để được tư vấn, theo địa chỉ: email: luatsu@antlawyers.com