Thừa kế có yếu tố nước ngoài

Thủ tục thừa kế có yếu tố nước ngoài như thế nào? Giải quyết xung đột pháp luật về thừa kế có yếu tố nước ngoài Bộ luật dân sự 2005 đã có quy định dể điều chỉnh vấn đề thừa kế theo luật có yếu tố nước ngoài: Thừa kế theo pháp luật phải tuân theo pháp ... [Read more...]

Thủ tục thay đổi giám đốc công ty

Công ty luật ANT Lawyers phân tích thủ tục thay đổi giám đốc công ty dựa vào quy định pháp luật và trường hợp cụ thể của doanh nghiệp. Cơ sở pháp lý Luật doanh nghiệp 2014 Nghị định 43/2010/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp Trường hợp 1: Giám đốc là thành viên góp vốn của … [Read more…]