Dịch vụ hỗ trợ pháp lý khác

Dịch vụ  hỗ trợ pháp lý khác

ANT Lawyers hỗ trợ Quý khách hàng các dịch vụ văn bản pháp luật như sau::

– Tìm kiếm và cung cấp thông tin pháp lý về các vấn đề cụ thể cần quan tâm;

– Cung cấp văn bản pháp luật thường xuyên và mới nhất cho lĩnh vực doanh nghiệp quan tâm;

– Đưa ra ý kiến pháp lý cho Doanh nghiệp khi có quy định pháp luật mới liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Doanh nghiệp;

– Soạn thảo đơn thư khởi kiện, công văn yêu cầu dân sự, hồ sơ xin cấp các giấy tờ, tài liệu của cá nhân hoặc tổ chức…

– Đại diện khách hàng thực hiện các hoạt động nộp đơn, nộp tờ khai hoặc công văn tại cơ quan có liên quan theo ủy quyền;

– Hỗ trợ khách hàng thực hiện các thủ tục xin xác minh, lấy bản sao tài liệu, cấp lý lịch tư pháp cho cá nhân, thông tin doanh nghiệp … tại cơ quan có liên quan;

– Dịch và kiểm tra tài liệu dưới các ngôn ngữ khác nhau bao gồm nhưng không giới hạn các tài liệu: văn bản pháp luật, hợp đồng, tài liệu vụ án hình sự / dân sự / thương mại, giấy chứng nhận sinh, tử, kết hôn và ly dị…

– Dịch vụ soạn thảo và làm chứng hợp đồng, thỏa thuận dân sư;

Khách hàng liên lạc với chúng tôi tại địa chỉ email luatsu@antlawyers.com hoặc đường dây nóng để được tư vấn.