HÔN NHÂN GIA ĐÌNH

Các luật sư công ty luật ANT Lawyers tư vấn và cung cấp các dịch vụ pháp lý liên quan tới hôn nhân gia đình có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam.

  • Tư vấn các quy định chung của Luật Hôn nhân và gia đình;
  • Tư vấn hôn nhân có yếu tố nước ngoài;
  • Tư vấn, hoà giải ly hôn;
  • Tư vấn phân chia tài sản, con cái khi ly hôn;
  • Tư vấn các hình thức khởi kiện để bảo vệ quyền lợi;
  • Cử luật sư đại diện thực hiện khiếu nại, bảo vệ quyền lợi trước cơ quan có thẩm quyền;
  • Tư vấn thủ tục nhận nuôi con nuôi tại Việt Nam.

Hãy liên hệ với công ty luật ANT Lawyers để được tư vấn Email: luatsu@antlawyers.com