Quy định về đăng kí mẫu dấu của doanh nghiệp theo luật Doanh nghiệp 2014

Kể từ mùng 01 tháng 7 năm 2015, khi Luật Doanh nghiệp 2014 chính thức có hiệu lực, các doanh nghiệp được phép quyết định sử dụng hoặc không sử dụng con dấu. Đây là điểm mới khá nổi bật trong Luật Doanh nghiệp sửa đổi.

Theo Điều 44, Luật Doanh nghiệp 2014, nếu doanh nghiệp quyết định sử dụng con dấu thì sẽ có quyền quyết về mẫu dấu, số lượng và việc quản lý, sử dụng con dấu.

Về mẫu dấu: Mỗi doanh nghiệp được sử dụng một mẫu dấu thống nhất về nội dung, hình thức và kích thước. Doanh nghiệp có thể tự làm dấu hoặc làm dấu tại các doanh nghiệp kinh doanh khắc dấu. Con dấu doanh nghiệp được thể hiện dưới một dạng cụ thể, bao gồm hình tròn, hình đa giác hoặc hình dạng khác theo quyết định của doanh nghiệp.

Nội dung của dấu chỉ cần thể hiện đầy đủ các thông tin về tên doanh nghiệp và mã số doanh nghiệp.

Hình ảnh, ngôn ngữ sử dụng trong nội dung dấu không được trùng với các hình ảnh của Quốc kỳ, Quốc huy, Đảng kỳ;hình ảnh, biểu tượng, tên của nhà nước, cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân nhân, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, cơ quan hoặc tổ chức quốc tế hoạt động tại Việt Nam; sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mĩ tục của dân tộc.

Về số lượng dấu: sẽ do doanh nghiệp tự quyết định.

Về việc quản lý, sử dụng con dấu: thực hiện theo quy định của Điều lệ công ty.

Trước khi sử dụng, doanh nghiệp có nghĩa vụ thông báo mẫu con dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh để đăng tải công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Việc này giúp các doanh nghiệp có thể kiểm tra tính xác thực của con dấu đối tác trước khi thực hiện giao dịch. Con dấu được sử dụng trong các trường hợp theo quy định của pháp luật hoặc các bên giao dịch có thỏa thuận về việc sử dụng dấu.

Như vậy, với Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) được thông qua lần này, con dấu doanh nghiệp không còn là điều bắt buộc, mang giá trị pháp lý như trước mà chỉ mang tính chất nhận diện doanh nghiệp. Trước đó, con dấu của doanh nghiệp do Bộ Công an cấp, theo hình thức, nội dung được quy định sẵn. Doanh nghiệp không được phép tự ý thay đổi và phải dành thời gian, chi phí cho việc bảo quản cũng như gặp rất nhiều khó khăn nếu mất con dấu.

ANT Lawyers là công ty luật cung cấp các dịch vụ tư vấn pháp lý tại Việt Nam.

ANT Lawyers do các luật sư và cộng sự  có kinh nghiệm và chuyên môn cao về pháp lý điều hành.  Công ty chú trọng mang tới những giải pháp khả thi đáp ứng tốt nhất nhu cầu của khách hàng về pháp lý và kinh doanh.  Chúng tôi giúp khách hàng đạt được mục đích đồng thời bảo vệ tối đa quyền lợi, giảm thiểu rủi ro và tuân thủ pháp luật.

Mục tiêu của ANT Lawyers là cung cấp cho khách hàng dịch vụ đáp ứng nhu cầu, tạo thuận lợi cho khách hàng, ở mức chi phí thấp nhất.  Giá trị chúng tôi mang lại cho khách hàng không chỉ là chi phí tiền bạc, mà còn là thời gian.

Hãy liên hệ với Công ty luật ANT Lawyers để được tư vấn chi tiết.

Email: luatsu@antlawyers.com | Tel: 04.(04) 32232771 (VP Hà Nội) / 08.66818680 (VP TP HCM) Hotline: 0987.951.489