Quy định về thời điểm mở thừa kế

Khoản 1 Điều 633 Bộ Luật Dân sự năm 2005 quy định: “Thời điểm mở thừa kế là thời điểm người có tài sản chết. Trong trường hợp Tòa án tuyên bố một người đã hết thì thời điểm mở thừa kế là ngày được xác định theo khoản 2 Điều 81 của Bộ luật này”.

Đó là:

  1. Sau ba năm, kể từ ngày quyết định tuyên bố mất tích của Tòa án có hiệu lực pháp luật mà vẫn không có tin tức xác thực là còn sống.
  2. Biệt tích trong chiến tranh sau năm năm, kể từ ngày chiến tranh kết thúc mà vẫn không có tin tức xác thực là còn sống;
  3. Bị tai nạn hoặc thảm họa, thiên tai mà sau một năm, kể từ ngày tai nạn hoặc thảm họa, chiến tranh đã chấm dứt vẫn không có tin tức xác thực là còn sống, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác;
  4. Biệt tích năm năm liền và không có tin tức xác thực là còn sống.

Thời điểm mở thừa kế là ngày, giờ mà người để lại di sản thừa kế hoặc được Tòa án xác định là đã chết có ý nghĩa rất quan trọng, vì từ thời điểm đó mà xác định được chính xác các vấn đề như:

  1. Tài sản, quyền và nghĩa vụ về tài sản của người để lại di sản lúc đó gồm có những gì. Việc xác định tài sản mà người chết để lại nhiều khi rất quan trọng vì cần đề phòng tình trạng tài sản đó có thể bị người khác phân tán hoặc chiếm đoạt.
  2. Xác định những ai là người thừa kế của người đã chết vì pháp luật đã quy định: Người thừa kế phải là người còn sống hoặc là người đã sinh sau khi người để lại di sản chết nhưng đã thành thai khi người đó còn sống. Người chưa thành thai khi người để lại di sản còn sống thì khi sinh ra không được là người thừa kế của người đã chết.

Hãy liên hệ công ty luật ANT Lawyers qua hòm thư điện tử luatsu@antlawyers.com hoặc gọi số Hotline để được tư vấn.