Thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty TNHH

Thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty TNHH như thế nào?

Hồ sơ :

 1. Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh (do người đại diện theo pháp luật kí), gồm các nội dung:
 • Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp và mã số thuế);
 • Ngành, nghề đăng ký bổ sung;
 • Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.
 1. Quyết định bằng văn bản của Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên; Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty TNHH một thành viên về việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh (trong đó phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty)
 2. Bản sao hợp lệ biên bản họp hoặc báo cáo kết quả kiểm phiếu (trường hợp công ty TNHH thông qua các quyết định theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản) về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Hội đồng thành viên (Có chữ ký chủ tọa và người ghi biên bản) (Trong đó phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty).
 3. Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế;
 4. Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên);
 5. Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác).
 6. Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ.
 7. Trường hợp bổ sung ngành, nghề kinh doanh phải có vốn pháp định thì phải có thêm văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan có thẩm quyền.
 8. Trường hợp bổ sung ngành, nghề kinh doanh phải có chứng chỉ hành nghề thì phải có thêm bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của một hoặc một số cá nhân theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

Nơi tiếp nhận: nộp hồ sơ giấy tại Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và đầu tư nơi doanh nghiệp có trụ sở chính hoặc trực tuyến tại dangkykinhdoanh.gov.vn

Thời hạn nộp hồ sơ: 10 ngày làm việc kể từ ngày ra quyết định thay đổi ngành nghề kinh doanh.

Lệ phí: 200.000 đ/ lần cấp

Thời hạn trả kết quả: Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Phòng đăng kí kinh doanh cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp nếu hồ sơ hợp lệ hoặc Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ trong trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ.

Làm sao để ANT Lawyers có thể giúp doanh nghiệp của bạn?

Hãy liên hệ  ANT Lawyers qua hòm thư  luatsu@antlawyers.com hoặc gọi số Hotline để được tư vấn.