Luật sư tư vấn đầu tư

ANT Lawyers là hãng luật uy tín trong lĩnh vực tư vấn đầu tư trong nước và tư vấn đầu tư nước ngoài.

Chúng tôi có thể hỗ trợ Nhà Đầu tư trước khi đầu tư và trong suốt quá trình đầu tư tại Việt Nam đến khi kết thúc dự án, bao gồm:

– Nghiên cứu thị trường và tư vấn chiến lược đầu tư;

– Tìm kiếm đối tác liên doanh, liên kết đáp ứng nhu cầu của khách hàng;

– Tư vấn hình thức đầu tư và các vấn đề pháp lý liên quan hoạt động đầu tư;

– Tư vấn thành lập Doanh nghiệp 100% vốn nhà đầu tư nước ngoài, công ty liên doanh, chi nhánh, văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam;

–  Tư vấn và thực hiện thủ tục Đăng ký đầu tư trực tiếp ra nước ngoài;

– Tư vấn và thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận Đầu tư, giấy phép đầu tư, gia hạn Giấy phép Chi nhánh, giấy phép Văn phòng đại diện;

– Tư vấn và thực hiện thủ tục giải thể Doanh nghiệp, chấm dứt hoạt động của Chi nhánh, Văn phòng Đại diện;

– Tư vấn các thủ tục pháp lý khác liên quan đến hoạt động đầu tư.

Hãy liên hệ với công ty luật ANT Lawyers để được tư vấn.

Email: luatsu@antlawyers.com