Tư vấn xây dựng nội quy lao động

ANT Lawyers cung cấp và hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam, doanh nghiệp nước ngoài, cơ quan, tổ chức xây dựng nội quy lao động theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi cho người lao động và người sử dụng lao động.

Nội dung công việc thực hiện:

 – Tư vấn về các quy định pháp luật về lao động và dự thảo nội quy lao động dự định đăng ký;

 – Tổng hợp thông tin để xin xác nhận về lựa chọn cuối cùng của khách hàng về các thông tin liên quan đến nội quy dự định ban hành;

– Soạn thảo nội quy lao động theo yêu cầu của khách hàng, đồng thời rà soát các nội dung không trái quy định của pháp luật;

 –  Xây dựng hoàn chỉnh nội quy lao động, các form biểu mẫu cần thiết cho Doanh nghiệp;

– Đại diện khách hàng tiến hành thủ tục tại Sở lao động thương binh xã hội;

 – Thay mặt khách hàng nhận kết quả và bàn giao tài liệu có liên quan cho khách hàng;

Để được hỗ trợ và tư vấn chi tiết, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại:

Email: luatsu@antlawyers.com