Chính sách ưu đãi dành cho lao động là nữ

Quyền bình đẳng: Lao động nữ được quyền bình đẳng trong: Tuyển dụng; đào tạo; tiền lương; khen thưởng; thăng tiến; trả công lao động; các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệ; điều kiện lao động, an toàn, vệ sinh lao động; thời giờ làm việc, thời … [Read more…]