Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2014

Với mục tiêu hỗ trợ cho các doanh nghiệp được tiếp cận thông tin pháp luật chính xác, kịp thời và phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định 615/QĐ-BTC Ban hành kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2014. Theo nội dung kế … [Read more…]

Dịch vụ di trú Anh

Các gia đình mong muốn được cư trú hoặc trở thành công dân của một nước ổn định chính trị nên xem xét Anh như một sự lựa chọn khả thi và hiệu quả kinh tế. Một câu hỏi quan trọng là “Tôi không có mối quan hệ nào tại Anh. Làm thế nào tôi … [Read more…]