Chính sách thuế 2015

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của các Luật thuế số 71/2014/QH13 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015, trong năm 2015 có các quy định về thuế thay đổi như sau: 1.Thuế giá trị gia tăng -Bổ sung đối tượng không chịu thuế GTGT đối với hoạt động đóng … [Read more…]

Gia hạn nộp tiền sử dụng đất, tiền mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước

Những đối tượng được gia hạn nộp tiền sử dụng đất: 1. Các chủ đầu tư dự án bất động sản được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đấtmà chủ đầu tư đã được bàn giao đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà để bán, cho thuê, cho thuê mua; dự án đầu tư … [Read more…]

Chuyển đổi áp dụng các phương pháp tính thuế GTGT

Theo quy định tại Luật thuế GTGT được sửa đổi bổ sung ngày 19/6/2013, từ ngày 01/01/2014: “Phương pháp khấu trừ thuế áp dụng đối với cơ sở kinh doanh thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hoá đơn, chứng từ bao gồm: a) … [Read more…]