Thủ tục ly hôn có yếu tố nước ngoài

Hiện nay việc giải quyết ly hôn có yếu tố nước ngoài được quy định tại Bộ Luật tố tụng dân sự 2015. Theo đó, thủ tục ly hôn có yếu tố nước ngoài được quy định như sau: Hồ sơ xin ly hôn gồm có: Đơn xin ly hôn Giấy chứng nhận đăng ký … [Read more…]

Thành lập doanh nghiệp liên doanh của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Hiện nay pháp luật Việt Nam chưa có định nghĩa về doanh nghiệp liên doanh, tuy nhiên, trên thực tế, doanh nghiệp liên doanh của nhà đầu tư nước ngoài được hiểu là hình thức đầu tư hợp tác thành lập tổ chức kinh tế của nhà đầu tư nước ngoài và nhà đầu tư … [Read more…]

Gia hạn giấy phép thành lập chi nhánh thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

Căn cứ theo quy định tại nghị định số 07/2016/NĐ-CP của Chính phủ ngày 25 tháng 01 năm 2016. Việc gia hạn giấy phép thành lập chi nhánh thương nhân nước ngoài tại Việt Nam được thực hiện như sau: Chuẩn bị hồ sơ gia hạn giấy phép thành lập Chi nhánh bao gồm: Đơn … [Read more…]

Thành lập Văn phòng đại diện thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

Theo quy định của pháp luật Việt Nam,việc thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam được tiến hành như sau: Chuẩn bị hồ sơ thành lập Văn phòng đại diện bao gồm: Đơn đề nghị cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện theo mẫu của Bộ … [Read more…]

Tư vấn thành lập chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

Chi nhánh của một doanh nghiệp/thương nhân nước ngoài tại Việt Nam (gọi tắt là “Chi nhánh”) là đơn vị phụ thuộc của thương nhân nước ngoài, được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam để giao kết hợp đồng tại Việt Nam và thực hiện các hoạt động mua bán hàng … [Read more…]

Chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

Các tổ chức kinh tếnước ngoài đã có Văn phòng đại diện tại Việt nam, muốn chấm dứt hoạt đông văn phòng đại diện đó cần thực hiện các thủ tục tại cơ quan thuế, Sở Công thương, cuối cùng thực hiện trả con dấu tại cơ quan công an. Căn cứ theo quy định … [Read more…]