Gia hạn giấy phép kinh doanh

Thủ tục gia hạn giấy phép kinh doanh như thế nào? Hiện nay theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014 đã quy định tách bạch giữa yêu cầu thành lập doanh nghiệp và yêu cầu về điều kiện kinh doanh đối với ngành, nghề kinh doanh có điều kiện. Khi thực hiện cung cấp ... [Read more...]

Thủ tục xin thẻ tạm trú tại Việt Nam

Thủ tục xin thẻ tạm trú tại Việt Nam như thế nào? Đối tượng được cấp thẻ tạm trú: Theo quy định tại Điều 36 Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam năm 2014, các đối tượng được cấp thẻ tạm trú bao gồm: Thành viên ... [Read more...]